პუბლიკაციები
სტატია ჩვენი სკოლის შესახებ უკრაინის საერთაშორისო ჟურნალში
მაყვალა მამულაძე- პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
ნინო ვაშალომიძე- პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
ნანა გრძელიძე- პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
თინათინ მახარაძე - პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
ლეილა მურადაშვილი - პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
ნატო საბაშვილი- პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
ხათუნა წილოსანი - პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
მარინე ჭყონია - პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
ნატალია ქავჟარაძე- პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
მზია ბაუჟაძე - პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
რუსუდან შავაძე - პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
ქეთო გიორგაძე - პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
ლილი მელანაშვილი - პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
ხათუნა ხოფერია- პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
ლია დავითაძე- პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
თამარ კონცელიძე- პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა პრეზენტაცია
ინეზა დუმბაძე- დავიცვათ ბუნება! პრეზენტაცია