2016-2017 სასწავლო წელი
ერთი თვის სამუშაო გეგმა
დეკემბრის თვის სამუშაო გეგმა. 2016 წელი
ნოემბრის თვის სამუშაო გეგმა. 2016 წელი
ოქტომბრის თვის სამუშაო გეგმა. 2016 წელი
მაისის თვის სამუშაო გეგმა. 2016 წელი
"ქართული ენის კვირეული"- სამუშაო გეგმა. აპრილი 2016 წ.
აპრილის თვის სამუშაო გეგმა. 2016 წელი
"საბუნებისმეტყველო საგნების კვირეულის" სამუშაო გეგმა. მარტი 2016 წ.
მარტის თვის სამუშაო გეგმა. 2016 წელი
"უცხოური ენების კვირეული"-სამუშაო გეგმა. თებერვალი 2016 წ.
თებერვლის თვის სამუშაო გეგმა. 2016 წელი
დეკემბრის თვის სამუშაო გეგმა. 2015 წელი
ნოემბრის თვის სამუშაო გეგმა. 2015 წელი
ოქტომბრის თვის სამუშაო გეგმა. 2015 წელი
მაისის თვის სამუშაო გეგმა. 2015 წელი
აპრილის თვის სამუშაო გეგმა. 2015 წელი
მარტის თვის სამუშაო გეგმა. 2015 წელი
თებერვლის თვის სამუშაო გეგმა. 2015 წელი
დეკემბრის თვის სამუშაო გეგმა. 2014 წელი
ნოემბრის თვის სამუშაო გეგმა. 2014 წელი