2013-2014 წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა დაიწყო. პირველ ტურს სკოლები თავად ჩაატარებენ  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მიწოდებული მასალებით. დღეს ჩატარდა მათემატიკის და რუსული ენის პირველი ტური.