ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს მოსწავლეებში მათემატიკის ცოდნის დონის კვლევა.