ბათუმის  განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში არსებული ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების სკოლა აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას მე-7, მე-8, მე-9 , მე-10 და მე-11 კლასებში.

სკოლაში მოსწავლეთა მიღება განხორციელდება მათემატიკის გამოცდის წარმატებით ჩაბარების საფუძველზე.მისაღები ადგილების  რაოდენობა: მე-7 კლასი - 50, მე-8 კლასი - 10, მე-9 კლასი - 5, მე-10 კლასი -5 და მე-11 კლასი -5 მოსწავლე.

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს თანამედროვე დიზაინით მოწყობილ საგანმანათლებლო სივრცეში. მოსწავლეები დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების სახით სარგებლობენ  სპორტული, შემოქმედებითი და ინტელექტუალური კლუბებისა და წრეების მომსახურებებით.

რეგისტრაციის  პირობები:

მსურველთა რეგისტრაცია  განხორციელდება ელექტრონულად  სკოლის ვებ-გვერდზე pmc.edu.ge-ზე  2024 წლის 25 ივნისიდან 21 ივლისის ჩათვლით.

ონლაინ რეგისტრაციისას, მშობელმა შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს  შემდეგი დოკუმენტების სკანირებული ვერსია:

1. მოსწავლის პირადობის  მოწმობის, ან პასპორტის ასლი, ან სკოლის მიერ გაცემული ფოტოსურათიანი ცნობა.

2. სკოლის მიერ გაცემული 2023-24 სასწავლო წლის წლიური ნიშნების ფურცელი.


ონლიან რეგისტრაციისას მშობელმა უნდა შეავსოს ელექტრონული განაცხადი, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ აქ.


 

მისაღები გამოცდები  ჩატარდება 27-28 ივლისის პერიოდში (ადგილის, კლასების მიხედვით თარიღის და საათის შესახებ  დაზუსტებული ინფორმაცია გამოქვეყნდება არა    უგვიანეს 2024 წლის 22 ივლისიდან  სკოლის ოფიციალურ Web და Facebook გვერდებზე).

საგამოცდო ტესტის სტრუქტურა:

  • ტესტი  შედგება 10 ღიაბოლოიანი ამოცანისგან.
  • ტესტის მაქსიმალური ქულაა 20.
  • ტესტირების ხანგძლივობა 2 საათი და 30 წუთი.

მისაღებ გამოცდაზე   მონაწილეობის უფლება აქვთ: მოსწავლეებს, რომლებიც  გამოცდის დღეს ირიცხებიან სკოლის მე-7 , მე-8, მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეთა  ბაზაში და 2023-2024 სასწავლო  წელს შესაბამის კლასში მათემატიკაში წლიური ნიშანი აქვს 8 ქულა ან მეტი.  სკოლაში მოსწავლეთა მიღება განხორციელდება მათემატიკის გამოცდის წარმატებით ჩაბარების საფუძველზე.

სასწავლო პროცესი  მიმდინარეობს განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში  სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის  საჯარო სკოლის მე-3 კორპუსში. ქალაქი ბათუმი, სვიშჩევსკისქ.N1

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მოგვმართეთ მისამართზე: სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო  სკოლა,  ქ.ბათუმი, ფიროსმანის ქ.N5  ტელ: 571121315.

მე-7 კლასში მისაღები მათემატიკის  საგამოცდო პროგრამები  იხილეთ აქ:

მე-8  კლასში მისაღები მათემატიკის  საგამოცდო პროგრამები  იხილეთ აქ:

მე-9 კლასში მისაღები მათემატიკის  საგამოცდო პროგრამები  იხილეთ აქ:

მე-10 კლასში მისაღები მათემატიკის  საგამოცდო პროგრამები  იხილეთ აქ:

მე-11 კლასში მისაღები მათემატიკის  საგამოცდო პროგრამები  იხილეთ აქ: