გთავაზობთ ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში არსებული ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების სკოლაში, 2023 წლის 8 სექტემბერს მათემატიკაში მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 კლასებშიგამართული მისაღები გამოცდის შედეგებს.

მისაღები გამოცდით სკოლაში ჩაირიცხებიან მოსწავლეებირომელთაც მიიღეს 10 ქულა და მეტიანუ 50%- და მეტი.

შედეგები იხილეთ ბმულზე:

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი

მე-9 კლასი

მე-10 კლასი

საგამოცდო დავალება შედგებოდა 10 ამოცანისაგან. 3-ერთ ქულიანი, 4- ორქულიანი და 3 - სამქულიანი

დავალების დასაწერად მონაწილეებს მიეცათ 2 საათი და 30 წუთი;

შედეგების სააპელაციო განცხადებები მიიღება 10 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით 18:00 საათამდეელექტრონულადშემდეგ მისამართზე: info@pmc.edu.ge .

იხილეთ აპელაციის განაცხადის ფორმა