გთავაზობთ ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში არსებული ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების სკოლაში, 2023 წლის 28 იანვარს  მათემატიკაში მე-7 და მე-8 კლასში, გამართული მისაღები გამოცდის შედეგებს.

მისაღები გამოცდით სკოლაში ჩაირიცხებიან  მოსწავლეები,  რომაც მიიღეს 10 ქულა და მეტი, ანუ 50%-ი და  მეტი.  

შედეგები იხილეთ ბმულზე

·       საგამოცდო დავალება შედგებოდა  10 ამოცანისაგან.  3-ერთ ქულიანი,   4- ორქულიანი  და 3 - სამქულიანი

         დავალების  დასაწერად მონაწილეებს მიეცა 2 საათი და 30  წუთი;

 შედეგების სააპელაციო განცხადებები მიიღება 2-დან 4 თებერვლის  ჩათვლით 18:00 საათამდე, ელექტრონულად, შემდეგ მისამართზე: info@pmc.edu.ge .

იხილეთ აპელაციის განაცხადის ფორმა