გთავაზობთ ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში არსებული ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების სკოლაში, 2022 წლის 10 სექტემბერს  მათემატიკაში მე-7, მე-8 და მე-9 კლასში, გამართული მისაღები გამოცდის შედეგებს.

მისაღები გამოცდით სკოლაში ჩაირიცხებიან  მოსწავლეები,  რომაც მიიღეს 10 ქულა და მეტი, ანუ 50%-ი და  მეტი.  

შედეგები იხილეთ ბმულზე

შედეგების სააპელაციო განცხადებები მიიღება 12 და 13 სექტემბერს  18:00 საათამდე, ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: info@pmc.edu.ge .

იხილეთ აპელაციის განაცხადის ფორმა