გთავაზობთ ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში არსებული ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების სკოლაში, 2022 წლის 23 ივლისს მათემატიკაში გამართული მისაღები გამოცდის შედეგად, მე-7, მე-8 და მე-9 კლასში ჩასარიცხი მოსწავლეების სიას.

მისაღები გამოცდით სკოლაში ჩასარიცხი მოსწავლეების სიის სანახავად გადადით ბმულზე
მე-7 კლასში მისაღები გამოცდის შედეგად ჩაირიცხება 30 საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლე, რომელბმაც მიიღეს 10 ქულა და მეტი, ანუ 50%-ი და მეტი.
მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის შედეგად ჩაირიცხება 2 საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლე, რომელბმაც მიიღეს 10 ქულა და მეტი, ანუ 50%-ი და მეტი.
მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის შედეგად ჩაირიცხება 2 საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლე, რომელბმაც მიიღეს 10 ქულა და მეტი, ანუ 50%-ი და მეტი.
აღნიშნული მოსწავლეების მობილობა განხორციელდება 2022-2023 სასწავლო წლის დაწყებამდე.