ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში, არსებული ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების სკოლაში 26 ნოემბერს მათემატიკაში გამართული მისაღები გამოცდების  შედეგად მე-7 კლასში ჩასარიცხი მოსწავლეების სია.

მისაღები გამოცდით სკოლაში ჩასარიცხი მოსწავლეების სიის სანახავად გადადით ბმულზე

მე-7 კლასში მისაღები გამოცდის შედეგად  ჩაირიცხება 12 საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლე,  რომლებმაც მიიღეს 11 ქულა და მეტი, ანუ 50%-ზე მეტი

 

ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში, არსებული ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების სკოლაში 2021 წლის 26 ნოემბერს მათემატიკაში გამართული მისაღები გამოცდების  შედეგად მე-8  კლასში ჩასარიცხი მოსწავლეების სია.

 

მისაღები გამოცდით სკოლაში ჩასარიცხი მოსწავლეების სიის სანახავად გადადით ბმულზე.

მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის შედეგად  ჩაირიცხება 14 საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლე,  რომლებმაც მიიღეს 11 ქულა და მეტი ანუ 50%-ზე მეტი