ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში არსებული  ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების სკოლა აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას  მე-7 და მე-8 კლასებში.

მსურველთა რეგისტრაცია განხორციელდება ელექტრონულად 2021 წლის 04 ნოემბრიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით.სკოლაში მოსწავლეთა მიღება განხორციელდება მათემატიკის გამოცდის წარმატებით ჩაბარების საფუძველზე.

მისაღები ადგილების რაოდენობა მე-7 კლასი- 22 მოსწავლე და მე-8 კლასი - 25 მოსწავლე.

 რეგისტრაციის პირობები:

ონლიან რეგისტრაციისას მშობელმა უნდა შეავსოს ელექტრონული განაცხადი. რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე 

ონლაინ რეგისტრაციისას, მშობელმა შესაბამის ველში უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტების სკანირებული ვერსია:

) სკოლის მიერ ოფიციალურად გაცემული  მოსწავლის 

2020-2021 სასწავლო წლის  წლიური ნიშნების ფურცელი.

)  პირადობის მოწმობის, ან  ID ბარათის,  ან პასპორტის, ან სკოლის მიერ გაცემული ფოტო   სურათიანი ცნობა (ჩამოთვლილთაგან პირადობის დამადასტურებელი რომელიმე  ერთი დოკუმენტი, რომელიც, ასევე უნდა წარმოადგინოს გამოცდაზე).

მისაღები გამოცდის თარიღები:

მისაღები გამოცდის ჩატარების ზუსტი თარიღი გამოცხადდება არაუგვიანეს 2021 წლის 15 ნოემბრისა .

მისაღებ გამოცდაში მონაწილეობის უფლება აქვს:

·       მოსწავლეებს, რომლებიც გამოცდის დღეს ირიცხებიან სხვა სკოლის მე-7 ან მე-8 კლასის მოსწავლეთა ბაზაში.

·       გამოცდაზე   დაიშვება  ის მოსწავლე, რომელსაც 2020-21 სასწავლო წელს შესაბამის კლასში, მათემატიკაში წლიური ნიშანი აქვს  8 ქულა ან მეტი

გამოცდის ფორმატი და ტესტის შემადგენლობა:

მე-7 და მე-8  კლასში მისაღები გამოცდა იქნება მხოლოდ მათემატიკაში.

გამოცდის  ჩატარების თარიღი, სტრუქტურა და  ხანგძლივობა გამოცხადდება არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა .

 ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში არსებული სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯაროს სკოლის გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკის სკოლა გისურვებთ წარმატებას!

 ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში, მისამართი: .ბათუმი, სვიშევსკის .N1 (გოროდოკის დასახლება).