2021-2022 სასწავლო წლისთვის ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში, არსებული ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების სკოლაში მე-7 კლასში ჩასარიცხი მოსწავლეების სია. მისაღები გამოცდით სკოლაში ჩასარიცხი მოსწავლეების სიის სანახავად გადადით ბმულზე მე-7 კლასში მისაღები გამოცდის შედეგად ჩაირიცხება 31 საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლე, რომელბმაცაც მიიღეს 9 ქულა და მეტი ანუ 40%-ზე მეტი 2021-2022 სასწავლო წლისთვის ბათუმის განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში, არსებული ფიზიკა-მათემატიკის გაძლიერებული სწავლების სკოლაში სკოლის მე-8 კლასში ჩასარიცხი მოსწავლეების სია. მისაღები გამოცდით სკოლაში ჩასარიცხი მოსწავლეების სიის სანახავად გადადით ბმულზე. მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის შედეგად ჩაირიცხება 23 საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლე, რომელბმაც მიიღეს 11 ქულა და მეტი ანუ 50%-ზე მეტი