სსიპ  . ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის  საჯარო სკოლაში ფუნქციონირებას იწყებს ისტორიის კლუბი: ,,ვენი, ვიდი, ვიცი “ .

კლუბის მიზანია ხელი შეუწყოს კლუბის წევრებს შორის შემოქმედებითი  ურთიერთობების ჩამოყალიბებას,ისტორიული ცოდნის გაღრმავებას და პატრიოტიზმის გრძნობის ამაღლებას.

  კლუბში გაწევრიანება შეუძლიათ  VIII- IX- X კლასის მოსწავლეებს მშობელთა  განცხადების საფუძველზე.

საინფორმაციო  შეხვედრა  შედგება  2017 წლის  6 ოქტომბერს 14 სთ

კლუბის კურატორი  : მზია ბაუჟაძე