ფუნქციონირებას  იწყებს  გეოგრაფიის კლუბი  „გეოიდი.“  მოსწავლეთა  მიღება  მიმდინარეობს   ყოველდღე   მშობელთა  განცხადების  საფუძველზე. პირველი  სამუშაო  შეხვედრა   გაიმართება  ხუთშაბათს  19  ოქტომბერს, აუდიტორია  №38.კლუბის  სამუშაო  შეხვედრები  გაიმართება  ყოველი  კვირის  ხუთშაბათს. კლუბს  აქვს  სამუშაო  გეგმა და კონცეფცია.                                                                                                                                                                                                                                 

კლუბის  მისია  არის   პიროვნების  ჰარმონიული  აღზრდა, რაც  ხელს  შეუწყობს მოსწავლეს  სწორად  განსაზღვროს  თავისი ადგილი  ბუნებრივ, სოციალურ, კულტურულ  და   ეროვნულ სტრუქტურებშიკლუბი  აწარმოებს  თეორიულ, პრაქტიკულ  და  საველე  სამუშაოებს. ამიტომ  ხშირად  ინება  ექსკურსიები.

კლუბის  ხელმძღვანელი:

გეოგრაფიის  პედაგოგი

ლეილა მურადაშვილი.