სამოქალაქო განათლების კლუბი  „იმედი“.  ფუნქციონირებას განაახლებს კლუბი  „იმედი“.  მოსწავლეთა  მიღება  მიმდინარეობს   ყოველდღე მშობლის განცხადების განცხადების საფუძელზე, მიიღებიან IX-XI კლასის მოსწავლეები. პირველი  სამუშაო  შეხვედრა   გაიმართება  ხუთშაბათს  26 ოქტომბერს, აუდიტორია  N 33.  კლუბის  სამუშაო  შეხვედრები  გაიმართება  ყოველი  კვირის  ხუთშაბათს.

 კლუბს  აქვს  სამუშაო  გეგმა  და  კონცეფცია.

 კლუბის  მისია  არის:

•         ხელი შეუწყოს ინფორ¬მი¬რე¬ბუ¬ლი, აქტიური და პასუხისმ¬გებ¬ლო-ბის გრძნობის მქონე მოქალაქის აღზრდას.

•         ხელი შეუწყოს 21- საუკუნის უნარების განვითარებას

•         მოსწავლემ  სწორად  განსაზღვროს  თავისი ადგილი  საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.                          

                                                         

                                                                                                                   კლუბის კურატორი:

                                                                                                                                    .შოთაძე