სსიპ . ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის  საჯაროსკოლაში ფუნქციონირებას იწყებს თეატრის მოყვარულთა კლუბი: ,,მენოაგე" .

კლუბის მიზანია: მოზარდთა ესთეტიკური აღზრდისადა       განვითარებისადმი ხელშეწყობა. სასკოლოსივრცეში თეატრის, როგორც კულტურული ჩვევებისჩამოყალიბების საშუალების, იმიჯის წამოწევა. საჯაროგამოსვლების უნარების ჩამოყალიბება. მოსწავლეებშიწიგნიერებისადმი ინტერესის გაზრდა.

 კლუბში გაწევრიანება შეუძლიათ   IX- X კლასისმოსწავლეებს მშობელთა   განცხადების საფუძველზე.

საინფორმაციო  შეხვედრა  შედგება  2017 წლის  2 ნოემბერს, 14 სთ

კლუბის კურატორი  :მარინე ჭყონია