ქალაქ ბათუმის №6  ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის მე-4, მე-6, მე-8  და მე-9 კლასის მოსწავლეთა საყურადღებოდ. 2017 წლის  5 ივნისიდან 15 ივნისის ჩათვლით დილის 09:00-დან 18:00 საათამდე ჩატარდება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის  მიერ ორგანიზებული  ტესტირება მე-4, მე-6, მე-8  და მე-9 კლასის მოსწავლეთათვის. ჩატრების ადგილი ფიროსმანის ქუჩა №5, სკოლის კომპიუტერული ლაბორატორია.  ქვემოთ მოცემულ ბმულებში იხილეთ გამოცდებზე გამოცხადების თარიღი და დრო.