გთავაზობთ  VII, VIII,  IX , X , XIა  და XIბ  კლასების წლიური კლასის დამამთავრებელი  ფიზიკისა და  მათემატიკის გამოცდებზე გამოყენებულ ამოცანებს.