1 აპრილს დაიწყო  სკოლის  სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო წლის ბოლოს ფიზიკასა და მათემატიკაში  ჩასატარებელი გამოცდების აპრობაცია VII-XI კლასებში.