ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს დაფინანსებით სკოლაში გაიხსნა სახელობო სასწავლო-შემოქმედებითი საელოსნო. სახელოსნოში მოსწავლეებს შეეძლებათ დაეუფლონ სხვადასხვა სახელობო დისციპლინებს (თიხა, თექა, ხატვა, გობელენი და სხვა).