17 იანვარს წარმატებით  დასრულდა მასწავლებელთა კონფერენცია- "ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში". დიდი მადლობა კონფერენციის თითოეულ მონაწილეს. გისურვებთ წარმატებებს სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში.