„ფოტოესსე-2014“ ფიზიკაში ყოველ ოთხშაბათს. V-XII კლასის მოსწავლეთათვის.ოთხშაბათიდან-ოთხშაბათამდე გადაიღეთ ფიზიკურ მოვლენებზე სხვადასხვა ნომინაციაში ფოტო, ის სიზუსტით აღწერეთ ესსეს სახით (არა უმეტეს 250 სიტყვა) და თანმხლებ ფოტოსთან ერთად გამოაგზავნეთ ყოველ ოთხშაბათს . ფოტოესსე შეფასდება ფიზიკის მასწავლებელთა მიერ არა ნაკლებ ორ ნომინაციაში. ფიზიკურ მოვლენის სიზუსტის აღწერა ჩაითვლება გამარჯვებულად თუ ესსე შეადგენს არა ნაკლებ 40% და თანმხლები ფოტო 60%. გამოვლინდება ყოველი კვირის არაუმეტეს სამი გამარჯვებული კონკურსანტი. 


2014 წლის 01 მაისს ჩატარდება კონფერენცია საბოლოო გამარჯვებულის გამოსავლენად.
პირველი ადგილი- 100 ლარი და სერტიფიკატი
მეორე ადგილი - 75 ლარი და სერტიფიკატი
მესამე ადგილი -50 ლარი და სერტიფიკატი 
ფოტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მიყევით ბმულს