"იაკობ გოგებაშვილი"
ავტ: მარინე ჭყონია
ქართული ენა და ლიტერატურა
v კლასი
"ქართული ანბანი"
ავტ: მარინე ჭყონია
ქართული ენა და ლიტერატურა
v კლასი
"ელექტრონული ფოსტა"
ავტ: ზურაბ დუმბაძე
ი.ს.ტ
VI კლასი
"ანდრაგოგიკა"
ავტ: თენგიზ ჯუჭავა
"თამარ მეფე"
ავტ: თეა შანიძე
ჩვენი საქართველო
V კლასი
"ვეფხისტყაოსანი"
ავტ:ნატალია ქავჟარაძე
ქართული ენა და ლიტერატურა
V კლასი
"Government"
ავტ: ნინო ვაშალომიძე
ინგლისური ენა
IV კლასი
"Institutions"
ავტ: ნინო ვაშალომიძე
ინგლისური ენა
IV კლასი
"Comparative Adjectives"
ავტ: ნინო ვაშალომიძე
ინგლისური ენა
V კლასი
"არაბთა ბატონობა"
ავტ: მზია ბაუჟაძე
ისტორია
IX-XI კლასები
"ბიზანტიის იმპერია"
ვტ: მზია ბაუჟაძე
ისტორია
VII კლასი
"პალეოგრაფია"
ვტ: მზია ბაუჟაძე
ისტორია
X კლასი
"სასანიანთა ირანი"
ვტ: მზია ბაუჟაძე
ისტორია
VII კლასი