მოსწავლეთა თვითმმართველობა
საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობა
თავჯდომარე: გიული შარაძე
X კლასი XI-ა კლასი XI-ბ კლასი XII-ა კლასი XII-ბ კლასი
გიული შარაძე გიგა ვარშანიძე გიორგი ყაჭეიშვილი მერი სურმანიძე სალომე კობერიძე
საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობა
თავჯდომარე: თამთა კურცხალიძე
  VII კლასი VIII კლასი IX კლასი  
  ავთანდილ ველიაძე ნუკრი დიმიტრაძე თამთა კურცხალიძე