მათემატიკის კათედრა

მათემატიკის მასწავლებელი:თამარ ჩაგანავა
თამარ ჩაგანავა დაიბადა 1959 წლის 9 მაისს ქალაქ ბათუმში. 1983 წელს დაამთავრა ქალაქ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. 2006 წლიდან დღემდე მუშაობს ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის მათემატიკის პედაგოგად. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.
მათემატიკის მასწავლებელი:თენგიზ კუჭავა
მათემატიკის მასწავლებელი:გიორგი შალამბერიძე
მათემატიკის მასწავლებელი:ნარგიზი აჯიბა
მათემატიკის მასწავლებელი:თამთა თებიძე
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებელი:ზურაბ დუმბაძე
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა
ფიზიკის მასწავლებელი:სულიკო ბოლქვაძე
ფიზიკის მასწავლებელი:ირმა აბაშიძე
ქიმიის მასწავლებელი:რუსუდან შავაძე
ბიოლოგიის მასწავლებელი:გულნარა ნაკაშიძე
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა
ისტორიის მასწავლებელი:მზია ბაუჟაძე
ისტორიის მასწავლებელი:თეა შანიძე
ისტორიის მასწავლებელი:ლიანა შოთაძე
გეოგრაფიის მასწავლებელი:ლეილა მურადაშვილი
გეოგრაფიის მასწავლებელი:ლელა კვაჭანტირაძე
ართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი:ნატალია ქავჟარაძე
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი:მარინე ჭყონია
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი:ლილი მელანაშვილი
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი:ქეთო გიორგაძე
დაწყებითი სწავლების კათედრა
დაწყებითი კლასის მასწავლებელი:ნათელა წერეთელი
ნათელა წერეთელი დაიბადა 1940 წლის 17 აგვისტოს ქალაქ ბათუმში. 1966 წელს დაამთავრა ქალაქ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის დაწყებითი განათლების ფაკულტეტი. 1966 წლიდან დღემდე მუშაობს ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა -მათემატიკის საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგად. ჰყავს შვილი და ორი შვილიშვილი.
დაწყებითი კლასის მასწავლებელი:თინა მახარაძე
დაწყებითი კლასის მასწავლებელი:მზია ვასაძე
დაწყებითი კლასის მასწავლებელი:ლია დავითაძე
დაწყებითი კლასის მასწავლებელი:ლეილა თურმანიძე
დაწყებითი კლასის მასწავლებელი:ეთერი ზოიძე
დაწყებითი კლასის მასწავლებელი:ნანა მიქაძე
უცხოური ენების კათედრა
ინგლისური ენის მასწავლებელი:ნანა გრძელიძე
ინგლისური ენის მასწავლებელი:ნინო ვაშალომიძე
ინგლისური ენის მასწავლებელი:ნატო საბაშვილი
ნატო საბაშვილი დაიბადა 1955 წლის 30 იანვარს ოზურგეთის რაიონში. 1983 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი. 2008 წლიდან დღემდე მუშაობს ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა- მათემატიკის საჯარო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებლად. 2012 წლიდან არის სერთიფიცირებული მასწავლებელი. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.
რუსული ენის მასწავლებელი:მაყვალა მამულაძე
რუსული ენის მასწავლებელი:მანანა კახიძე
სპორტისა და ხელოვნების კათედრა
სპორტის მასწავლებელი:შორენა კალაძე
შორენა კალაძე დაიბადა 1972 წლის 24 თებერვალს ვანის რაიონში. 1996 წელს დაამთავრა ქალაქ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ფაკულტეტი. 1995 წლიდან დღემდე მუშაობს ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის სპორტის მასწავლებლად.
სპორტის მასწავლებელი:თენგიზ კელეპტრიშვილი
მუსიკის მასწავლებელი:ვალენტინა ტიხომიროვა
ხელოვნების მასწავლებელი:კახიძე მანანა
ცეკვის მასწავლებელი:გიორგი ფარსენაძე