ნორჩი მათემატიკოსი
   
ლიზი მიქელაძე
ჯგუფი№: 1074
კლასი: V
ხელმძღ: სულიკო ბოლქვაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
გიორგი ვარშალომიძე / varshalomidze
ჯგუფი№: 1074
კლასი: V
ხელმძღ: სულიკო ბოლქვაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ბექა მამულაძე
ჯგუფი№: 1074
კლასი: V
ხელმძღ: სულიკო ბოლქვაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ლოლა შავაძე
ჯგუფი№: 1075
კლასი: V
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
აჩიკო თავდგირიძე
ჯგუფი№: 1075
კლასი: V
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
გიორგი კახიძე
ჯგუფი№: 1075
კლასი: V
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ნინო ჯიხაძე
ჯგუფი№: 1075
კლასი: V
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ნინო ბერიძე
ჯგუფი№: 1076
კლასი: VI
ხელმძღ: ნუგზარ სურმანიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
თემურ საგინაძე
ჯგუფი№: 1076
კლასი: VI
ხელმძღ: ნუგზარ სურმანიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
მიხეილ თენიეშვილი
ჯგუფი№: 1077
კლასი: VI
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
გვანცა სურმავა
ჯგუფი№: 1077
კლასი: VI
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ქეთინო გიორგაძე
ჯგუფი№: 1077
კლასი: VI
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ნინო ზაქარაძე
ჯგუფი№: 1077
კლასი: VI
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ალეკო ბერიძე
ჯგუფი№: 1077
კლასი: VI
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ელენე კონცელიძე
ჯგუფი№: 1077
კლასი: VI
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
მარიამ სოროზანიშვილი / sorozanisvili
ჯგუფი№: 1077
კლასი: VI
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
ნორჩი ფიზიკოსი
მარიამ ცინცაბაძე
ჯგუფი№: 1069/1064
კლასი: VII
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
   
ნორჩი ფიზიკოსი
ლილე დუაძე
ჯგუფი№: 1069
კლასი: VII
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
დავით გობაძე
ჯგუფი№: 1078
კლასი: VII
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ანზორ ატრუჟბა / atrujba
ჯგუფი№: 1078
კლასი: VII
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
გვანცა აბაშიძე
ჯგუფი№: 1078
კლასი: VII
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
მაგდა ხალვაში
ჯგუფი№: 1078
კლასი: VII
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ნოდარ მეფარიშვილი
ჯგუფი№: 1064
კლასი: VII
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
ნორჩი ფიზიკოსი
ნიკა ლორთქიფანიძე
ჯგუფი№: 1070/1065
კლასი: VIII
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
ნორჩი ფიზიკოსი
ნინო მამულაძე
ჯგუფი№: 1070 / 1081
კლასი: VIII
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
ნორჩი ფიზიკოსი
ბექა მამულაძე
ჯგუფი№: 1081/1070
კლასი: VIII
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ნინო ხომერიკი
ჯგუფი№: 1081
კლასი: VIII
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
გიორგი აბულაძე
ჯგუფი№: 1081
კლასი: VIII
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
დათო ჯაფარიძე
ჯგუფი№: 1081
კლასი: VIII
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ქეთევან ანანიძე
ჯგუფი№: 1081
კლასი: VIII
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
ნორჩი ფიზიკოსი
დიმიტრი დონდოლაძე / dondoladze
ჯგუფი№: 1065/1070
კლასი: VIII
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ლინდა ანანიძე
ჯგუფი№: 1066
კლასი: IX
ხელმძღ: სულიკო ბოლქვაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
ნორჩი ფიზიკოსი
ნინო საფარიძე
ჯგუფი№: 1066/1071
კლასი: IX
ხელმძღ: სულიკო ბოლქვაძე
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
ნორჩი ფიზიკოსი
ბექა დავითაძე
ჯგუფი№: 1067/1072
კლასი: X
ხელმძღ: სულიკო ბოლქვაძე
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
ნორჩი ფიზიკოსი
ელენე ცეცხლაძე
ჯგუფი№: 1067 / 1072
კლასი: X
ხელმძღ: სულიკო ბოლქვაძე
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
მარიკა ბოლქვაძე
ჯგუფი№: 1083
კლასი: X
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
გენადი კვაჭაძე
ჯგუფი№: 1068
კლასი: XI
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
   
ნორჩი ფიზიკოსი
მუხრან ანთაძე / muxran antadze
ჯგუფი№: 1073
კლასი: XI
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
ნორჩი ფიზიკოსი
ბაქარ დუაძე / baqar duadze
ჯგუფი№: 1068 / 1073
კლასი: XII
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ბარამიძე ლუკა
ჯგუფი№: 1062
კლასი: V
ხელმძღ: თენგიზ კუჭავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
დევაძე თამარი
ჯგუფი№: 1062
კლასი: V
ხელმძღ: თენგიზ კუჭავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
გოჩალეიშვილი გვანცა
ჯგუფი№: 1062
კლასი: V
ხელმძღ: თენგიზ კუჭავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ტაკიძე ლუკა
ჯგუფი№: 1062
კლასი: V
ხელმძღ: თენგიზ კუჭავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ხინთიბიძე ეკატერინე
ჯგუფი№: 1062
კლასი: V
ხელმძღ: თენგიზ კუჭავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ქარჩავა გიორგი
ჯგუფი№: 1075
კლასი: V
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ჩოგაძე დიანა
ჯგუფი№: 1075
კლასი: V
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ბერიძე კობა
ჯგუფი№: 1063
კლასი: VI
ხელმძღ: სულიკო ბოლქვაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
გრიშინი გიორგი
ჯგუფი№: 1063
კლასი: VI
ხელმძღ:სულიკო ბოლქვაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
კოჩალიძე ნიკო
ჯგუფი№: 1063
კლასი: VI
ხელმძღ: სულიკო ბოლქვაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ლომაძე დათა
ჯგუფი№: 1063
კლასი: VI
ხელმძღ: სულიკო ბოლქვაძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
მელიქაძე თინათინი
ჯგუფი№: 1076
კლასი: VI
ხელმძღ: ნუგზარ სურმანიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ბაციკაძე მარიამი
ჯგუფი№: 1076
კლასი: VI
ხელმძღ: ნუგზარ სურმანიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
გაბაიძე გიორგი
ჯგუფი№: 1076
კლასი: VI
ხელმძღ: ნუგზარ სურმანიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ზაქარაძე ლაშა
ჯგუფი№: 1077
კლასი: VI
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
აბაშიძე გიორგი
ჯგუფი№: 1077
კლასი: VI
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ბოლქვაძე ნინო
ჯგუფი№: 1077
კლასი: VI
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ჯიხაძე მარიამი
ჯგუფი№: 1077
კლასი: VI
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
ჯაფარიძე ალექსანდრე
ჯგუფი№: 1077
კლასი: VI
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
   
მახარაძე მიხეილი
ჯგუფი№: 1064
კლასი: VII
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
   
ნორჩი ფიზიკოსი
დონდოლაძე გიორგი
ჯგუფი№: 1069
კლასი: VII
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
   
ნორჩი ფიზიკოსი
შარაძე ენრი
ჯგუფი№: 1069
კლასი: VII
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
   
ნორჩი ფიზიკოსი
ცეცხლაძე ლუკა
ჯგუფი№: 1070
კლასი: VIII
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
   
ნორჩი ფიზიკოსი
კახიძე ნათია
ჯგუფი№: 1070
კლასი: VIII
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
ნორჩი მათემატიკოსი
   
გოგუაძე ნინო
ჯგუფი№: 1081
კლასი: VIII
ხელმძღ: თამარ ჩაგანავა
ნორჩი მათემატიკოსი
ნორჩი ფიზიკოსი
ლაზიშვილი ავთანდილი
ჯგუფი№: 1065/1070
კლასი: VIII
ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე
ხელმძღ: თამაზ ბერიძე
   
ნორჩი ფიზიკოსი
შევარდნაძე ქრისტინა
ჯგუფი№: 1071
კლასი: IX

ხელმძღ: თამაზ ბერიძე

   
ნორჩი ფიზიკოსი
ბოლქვაძე თამარი
ჯგუფი№: 1072
კლასი: X

ხელმძღ: თამაზ ბერიძე

ნორჩი მათემატიკოსი
   
კაიკაციშვილი ზურა
ჯგუფი№: 1083
კლასი: X

ხელმძღ: ნუგზარ ნიჟარაძე