ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი

საქართველოს ფლორის იშვიათი სახეობები. - ჩვენი ღირსებანი. წ. 3. 2012წ.

საქართველოს ფლორის იშვიათი სახეობები. - ჩვენი ღირსებანი. წ. 3. 2012წ.

100 წიგნი..ადამიანები რომელთაც შეცვალეს სამყარო -ტ 10.. კეისრები. . 2012წ.

100 წიგნი..ადამიანები რომელთაც შეცვალეს სამყარო -ტ 12..კოკო შანელი. 2012წ.

100 წიგნი..ადამიანები რომელთაც შეცვალეს სამყარო -ტ 19 .ჩინგიზ ყაენი.. 2012წ.

100 წიგნი..ადამიანები რომელთაც შეცვალეს სამყარო -ტ 22..აინშტაინი 2012წ.

100 წიგნი..ადამიანები რომელთაც შეცვალეს სამყარო -ტ 24. სალვადორ დალი. 2012წ.

100 წიგნი..ადამიანები რომელთაც შეცვალეს სამყარო -ტ 28. .აგატა კრისტი. 2012წ.

100 წიგნი..ადამიანები რომელთაც შეცვალეს სამყარო -ტ 3. ჩერჩილი . 2012წ.

აზიური ცივილიზაციები.- მორისი ნ. ტ.5. 2013წ.

არაგვისპირელი შ. თხუზულებანი - 2008წ.

არქიტექტურა. - ქიოთე რ. 2012წ.

ასათიანი ლ. - ლექსები, პოემა 2010წ.

ასასასა

აჭარაში ცასთან ახლოს - მ.ბერიანიძე. 2013 წ.

აჭარაში ცასთან ახლოს - მ.ბერიანიძე. 2013 წ.

აჭარაში ცასთან ახლოს. მ.ბერიანიძე. 2013 წ.

ბერა

გამსახურდია კ. - დიდოსტატის მარჯვენა- 2010წ.

გორგილაძე ზ-. ერთტომეული 2012წ.

გორგილაძე ზ-. ერთტომეული 2012წ.

გორგილაძე ზ. ერთტომეული 2012

გორგილაძე ზ. ერთტომეული 2012

გრიშაშვილი ი. ლექსები. - 2010წ

გრძელხორთუმა ქართული ფუტკარი. - ჩვენი ღირსებანი. წ. 2. 2012წ.

გურამიშვილი დ.. - დავითიანი 2011წ.

დავითიანი.- დ. გურამიშვილი. 2011წ.

დიდოსტატის მარჯვენა.- კ.გამსახურდია.2010.წ

დოჩანაშვილი გ. მოთხრობები - 2010წ.

ზურა

თათარაშვილი კ.{უიარაღ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

თათარაშვილი კ.{უიარაღ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

თათარაშვილი კ.{უიარაღ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

თათარაშვილი კ.{უიარაღ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

თათარაშვილი კ.{უიარაღ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

თათარაშვილი კ.{უიარაღ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

თათარაშვილი კ.{უიარაღ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

თანამედროვე ერების დაბადება. - მალამი ჯ. 2013წ.

თურმანიძე ო.- აჭარის პოლიტიკური და ეკონომიკური ისტორია. 2012წ.

თურმანიძე ო.- აჭარის პოლიტიკური და ეკონომიკური ისტორია. 2012წ.

თხუზულებანი - ნ. ლორთქიფანიძე.- 2010წ.

თხუზულებანი. - შ. არაგვისპირელი. 2008წ.

თხუზულებანი.- ე. ნინოშვილი. 2008წ.

კაკაბაძე პ. პიესები - 2011წ.

კალანდაძე ა.- ლექსები. 2011წ.

კოშკები და ცათამბჯენები. - ქიოთე რ. 2007წ.

ლებანიძე მ,- ლექსები. 2011წ.

ლებანიძე მ.- ლექსები 2011წ

ლექსები, პოემა. - ლ. ასათიანი. 2010წ.

ლექსები. - გ. ტაბიძე. 2010წ.

ლექსები. - ი. გრიშაშვილი. 2010წ.

ლექსები.- ა. კალანდაძე. 2011წ.

ლექსები.- მ. ლებანიძე. 2011წ.

ლომთათიძე ჭ.- მოთხრობები 2008წ.

ლომოური ნ. - მოთხრობები. 2008წ. .

ლომოური ნ.- მოთხრობები. 2008წ.

ლორთქიფანიძე ნ.- თხუზულებანი. 2010წ.

ლორთქიფანიძე ნ.- თხუზულებანი. 2010წ.

მამელუკი. - კ. თათარაშვილი.{უიარაღო} 2006წ.

მოგზაურები და აღმოჩენები. - ენციკლოპედია. 2012წ.

მოთხრობები - გ. დოჩანაშვილი 2010წ.

მოთხრობები - თ. რაზიკაშვილი. 2008წ.

მოთხრობები - ნ. ლომოური. 2008წ.

მოთხრობები - ჭ. ლომთათიძე. 2008წ.

მოთხრობები. - ლ. ქიაჩელი. 2008წ.

მონღოლთა ისტორია

მრისხანე მეომრები. - ლარუსის საოცარი ენციკლოპედია. 2013წ.

მსოფლიო ლიტერატურის კლასიკოსები ბავშვებისათვის. 2012წ.

მუსიკა. - საყმაწვილო ენციკლოპედია. 2009წ.

ნინოშვილი ე.- თხუზულებანი 2008წ.

ნინოშვილი ე.- თხუზულებანი. 2008წ.

პიესები. - პ. კაკაბაძე. 2011წ.

პირველი ნაბიჯი - გ. წერეთელი. 2010წ.

რაზიკაშვილი თ.- მოთხრობები. 2008წ.

საქართველოს ისტორია ტ1 - ი.ჯავსხიშვილი. 2012 წ

საქართველოს მთა და ბარი. - ჩვენი ღირსებანი. წ. 4. 2012წ.

საქართველოს მოსახლეობის ა

საქარტველოს მოსახლეობის აღწერა

სიყვარულის ნაპერწკლები.-- ლექსები. თ. გავაშელაშვილი. 2013წ.

სურამის ციხე- დ. ჭონქაძე. 2008წ.

ტაბიძე გ.- ლექსები 2010წ.

ფიროსმანი. - არსენიშვილი ი. 2012წ.

ფიქრნი გარდასულ დღეთა, საქართველოს მოახლეობის ნაწილი

ქართველი ერის ისტორია. -ტ 2. ი. ჯავახიშვილი. 2012წ.

ქართველი ერის ისტორია. -ტ 3. ი. ჯავახიშვილი. 2012წ.

ქართველი ერის ისტორია. -ტ4. ი. ჯავახიშვილი. 2012წ.

ქართული ლიტერატურის კლასიკოსები ბავშვებისათვის. 2010წ.

ქიაჩელი ლ. - მოთხრობები

ჩემი პირველი კითხვებისა და პასუხების წიგნი.- ბედუაიერი კ. 2013წ.

ჩვენი გალაქტიკა. - ენციკლოპედია.2006წ.

ცოდნის სამყარო. - ენციკლოპედია. 2013წ.

ძველი ეგვიპტე. - კერიგანი მ. 2011წ.

ძველი რომი. - მანჩხაშვილი ნ. 2003წ.

ძველი საბერძნეთი. - კერიგანი მ.

ძველი ქართველები. - შენგელია ლ. /საბავშვო ენციკლოპედია/ 2013წ.

წერეთელი გ..- პირველი ნაბიჯი 2010წ.

ჭავჭავაძე ალ. - ლექსები. 2008წ.

ჭონქაძე დ.- სურამის ციხე. 2008წ.

ჯავახიშვილი ი. - ქართველი ერის ისტორია ტ 1. 2012წ.

ჯავახიშვილი ი. - ქართველი ერის ისტორია. ტ 2. 2012წ.

ჯავახიშვილი ი. - ქართველი ერის ისტორია. ტ 3. 2012წ